Welkom op de website van psychologiepraktijk Lumijn van Susan Pool-Wiersma.

In verband met het Coronavirus gelden er in de praktijk tijdelijke maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM.

Vanaf 18 mei is het weer mogelijk om de praktijk te bezoeken. Als u in behandeling bent of als u zich aanmeldt, wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd. 

U kunt bij mijn praktijk terecht met depressieve klachten, angsten, burn-out, trauma en andere klachten. Hierover kunt u verderop meer lezen.

Mijn aanpak is vooral cliëntgericht, wat wil zeggen dat ik het belangrijk vind dat het contact goed is en dat ik zoveel mogelijk bij uw vraag aansluit. Waar nodig kan ik ook directief zijn. Ik werk met een behandelplan dat ik samen met u opstel. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, waaronder EMDR en cognitieve gedragstherapie. De gesprekken duren drie kwartier tot een uur en vinden meestal eens in de week of eens per twee weken plaats.

De praktijk is voor afspraken geopend op maandag, dinsdag en donderdag.

Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars en de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico wordt na het afsluiten van de behandeling door de verzekeraar met u verrekend.

U kunt zich bij mijn praktijk aanmelden met het aanmeldingsformulier, per mail of per telefoon, waarna ik contact met u opneem om de aanmelding te bespreken. Aan de telefoon probeer ik in te schatten of u bij mij aan het juiste adres bent en als dat het geval is, plan ik een afspraak in of noteer ik uw naam op de wachtlijst. De wachttijd is op dit moment moeilijk in de schatten door de Coronacrisis, maar zal tussen de tien en 12 weken liggen. Veel lopende behandelilngen zijn opgeschort, zodat er ruimte is gekomen voor behandelingen middels beeldbellen of voor e-health.  Voor de wachttijd maakt het niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent of welke klachten u heeft. Vanaf de intake tot de eerste behandelsessie is de wachttijd meestal één tot twee weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

T 038 - 423 7778
E info@lumijn.nl