Nadat u zich heeft aangemeld vindt altijd eerst een intakegesprek plaats, waarin zal worden ingeschat wat de diagnose is en welke behandeling geschikt is voor uw klachten.

Tegelijk is de intake een eerste kennismaking en kunt u aangeven of u zich voldoende op uw gemak en begrepen voelt. Als dat het geval is, wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld.

Behandelvormen:

  • cognitieve gedragstherapie
  • gedragstherapie
  • cognitieve therapie
  • EMDR (methode voor traumaverwerking)
  • inzichtgevende gesprekken
  • ACT (acceptance and commitment therapy)
  • schemagerichte therapie

Frequentie en gespreksduur

De frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de problematiek en de mate waarin u daaronder lijdt. Doorgaans komen mensen de eerste periode eens per week, daarna eens per twee weken en tenslotte wordt de behandeling afgebouwd.

De gesprekken duren drie kwartier tot een een uur.

Dossiervorming

De voortgang van de therapie wordt bijgehouden in een dossier, waarin alleen u en ik inzage hebben. Daarbij mag ik mijn persoonlijke werkaantekeningen verwijderen voordat u het dossier inziet. In het kader van visitatie door de beroepsvereniging LVVP kan uw dossier ook door de visiteurs ingezien worden, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven. Visitatie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening.

Samenwerking

Binnen de Fenix kan ik met de andere disciplines samenwerken wanneer de behandeling daar baat bij heeft. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u en met uw expliciete toestemming.

Waarnemingsregeling

In geval van vakantie of ziekte is er waarneming geregeld met de andere psychologen binnen ons gezondheidscentrum: mevrouw H.E. Bosch, mevrouw I. Bergmans en mevrouw C.S. Norden.

Spoed

Wanneer u tijdens de behandeling met spoed hulp nodig heeft, kunt u mijn 06-nummer bellen (06-484 727 04). Ook kunt u 's nachts en in het weekend contact opnemen met uw huisarts of met de huisartsenpost.

T 038 - 423 7778
E info@lumijn.nl

Let op:Neem bij de intake een verwijsbrief, uw zorgpas en uw identiteitsbewijs mee.
Wachttijd

 

Op dit moment is de wachttijd 10 tot 12 weken.