Corona

In verband met het Coronavirus gelden er tijdelijke maatregelen, waarbij voor u de volgende punten van belang zijn:

  • Kom zoveel mogelijk pas binnen op de afgesproken tijd.
  • We geven elkaar geen hand.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Hoest of nies in uw elleboog.
  • Zeg de afspraak af als u verkoudheidsklachten heeft, hoest of niest of als u of één van uw gezinsleden koorts of Corona heeft. Dan kunnen we altijd overschakelen op bellen of beeldbellen. Als ik klachten heb zeg ik uiteraard ook af.
  • Afzeggen in verband met bovengenoemde klachten kan kosteloos, ook binnen 24 uur voor de afspraak. Ook ik kan kort van te voren af moeten zeggen. Houd daarom uw telefoon en e-mail in de gaten.

De afspraak kan korter duren en er is extra tijd tussen de afspraken gepland.

Er is een gezamenlijke wachtkamer met de andere psychologen en de haptotherapeuten. U hoeft zich niet te melden, maar mag plaatsnemen in de wachtkamer, dan kom ik u op de afgesproken tijd ophalen.

 

Nieuw bekostigingsmodel per 1-1-2022

Per 1 januari 2022 wordt er een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ ingevoerd. Er zal dan niet meer gewerkt worden met diagnose-behandelcombinaties, die aan het eind van de behandeling gedeclareerd worden. Dit systeem wordt abrupt beëindigd op 31 december 2021 en daarna zal er weer gedeclareerd worden per sessie. Wat dit voor u betekent, kunt u lezen op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/ .

Let op:Neem bij de intake een verwijsbrief, uw zorgpas en uw identiteitsbewijs mee.
Wachttijd

Op dit moment is er een aanmeldstop.

T 06 - 484 727 04
E info@lumijn.nl