De psychologische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar,

mits er sprake is van een diagnose volgens het DSM-IV, een diagnostisch handboek voor psychologen en psychiaters. Hiervan is een aantal diagnoses uitgezonderd, zoals de aanpassingsstoornis, partner-relatieproblemen, psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen en werkgerelateerde problematiek.

Voor deze klachten kunt u wel bij mij terecht, maar dan valt de behandeling geheel voor uw eigen kosten. Het tarief voor sessies die buiten de vergoeding vallen is 85 euro. Ook als u de behandeling zelf wilt betalen, is het tarief 85 euro per sessie.

De behandeling kan pas starten als er een verwijsbrief van de huisarts is, met daarop de DSM-IV diagnose die hij of zij gesteld heeft.

De behandelingen die vergoed worden, worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Deze int bij u het wettelijk vastgestelde eigen risico van 385 euro, voor zover u dat nog niet betaald heeft. Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars:Aevitae, Anderzorg, Avèro Achmea, AZVZ, Besured, Bewuzt, C4Me, CZ, CZ Direct, De Amersfoortse, De Friesland, De Goudse, Delta Lloyd, Ditzo, DSW, FBTO, Hema, Ik!, Interpolis, IZA, IZA Cura, IZZ, Kettlitz-Wulfse, Kiemer, Menzis, National Academic, Nedasco, OHRA, ONVZ, OZF, PNOZorg, ProLife, Promovendum, Salland, Stad Holland, Turien en Co, UMC, United Consumers, Univé, VGZ, VvAA, YouCare, Zekur, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.

 

Er kunnen drie soorten prestaties/producten gedeclareerd worden, op basis van de inschatting van de psycholoog:

 • Onvolledig behandeltraject: 120 minuten
 • Kort: 300 minuten
 • Midden: 495 minuten
 • Intensief: 750 minuten
 • Chronisch: 750 minuten

De tarieven voor de verschillende prestaties/producten zijn:

 • Onvolledig behandeltraject: € 198,88
 • Kort: € 487,26
 • Midden: € 830,23
 • Intensief: € 1301,85
 • Chronisch: € 1201,50
 • Niet vergoede sessie € 85

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

De zorgverzekeraar hanteert een percentage van de tarieven, dat afhankelijk is van de kwalificaties en de werkomstandigheden van de psycholoog.

T 038 - 423 7778
E info@lumijn.nl

Let op:Neem bij de intake een verwijsbrief, uw zorgpas en uw identiteitsbewijs mee.
Wachttijd

 

Op dit moment is de wachttijd 10 tot 12 weken.